Phối Cảnh Căn Hộ Heaven Citiview

PHỐI CẢNH CĂN HỘ CITIVIEW

 

trangtri_1

Loại căn hộ 1 PN - 1 Phòng Đa năng - 1 Ban Công - 1WC

trangtri_1

Loại căn hộ 1 PN - 1 Ban Công - 1 WC

trangtri_1

Loại căn hộ 2 PN - 2 Ban Công - 2 WC