Nhân viên của Nhà Thời Đại được đào tạo bài bản về tất cả các kỹ năng trong công việc. Chúng tôi có bộ phận chuyên phụ trách đào tạo cho nhân viên mới và liên tục bổ sung các kĩ năng mềm, kiến thức chuyên môn nâng cao cho nhân viên cũ. Mỗi nhân viên đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ hoặc ngoại khóa.

Nhân viên làm việc từ 2 tháng trở lên sẽ được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu của bộ phận. Tất cả các khóa đào tạo này nhằm giúp nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp gắn liền
định hướng phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, những nhân viên xuất sắc sẽ được đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản.

 

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, tất cả nhân viên Nhà Thời Đại đều được người quản lý trực tiếp(trưởng nhóm, trưởng phòng hoặc giám đốc)đào tạo, hướng dẫn thông qua những công việc cụ thể