Nhân viên của Nhà Thời Đại được đào tạo bài bản về tất cả các kỹ năng trong công việc. Chúng tôi có bộ phận chuyên phụ trách đào tạo cho nhân viên mới và liên tục bổ sung các kĩ năng mềm, kiến thức chuyên môn nâng cao cho nhân viên cũ. Mỗi nhân viên đều được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo nội bộ hoặc ngoại khóa.

Nhân viên làm việc từ 2 tháng trở lên sẽ được tham gia các khóa đào tạo theo nhu cầu của bộ phận. Tất cả các khóa đào tạo này nhằm giúp nhân viên có điều kiện phát huy khả năng và học hỏi kinh nghiệm, tích lũy kiến thức, phát triển chuyên môn và nghề nghiệp gắn liền
định hướng phát triển của công ty.

Bên cạnh đó, những nhân viên xuất sắc sẽ được đào tạo nâng cao kĩ năng chuyên môn bởi những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Bất động sản.

     Tuần đầu tiên
 
 • Kiến thức về sản phẩm 
 • Quy trình làm việc Nhà Thời Đại
 • Các kĩ năng chuyên môn cơ bản
 • Văn hóa Nhà Thời Đại
 • Kĩ năng mềm phục vụ công việc
 
     Tháng đầu tiên
 
 • Kỹ năng chuyên môn
 • Kỹ năng lập kế hoạch, công việc
      2 tháng
 
 • Các khóa đào tạo theo nhu cầu
 • Các khóa bổ sung kiến thức chung về BĐS
 • Kĩ năng làm việc nhóm 
     6 tháng
 
 • Kĩ năng chuyên môn nâng cao
 • Kĩ năng quản lý nhóm Leader
 • Kĩ năng đào tạo nhóm
     1 năm
 
 • Các khóa đào tạo kĩ năng chuyên
  môn và kĩ năng quản lý được giảng
  dạy bởi những chuyên gia hàng đầu
  trong lĩnh vực Bất động sản

 

 

Thử việc, học việc, học tập
Thời gian: 1 - 2 tháng
 
 • Được tham gia vào mọi hoạt động ngoại khóa của công ty
 • Được đào tạo kĩ năng chuyên môn cơ bản
 • Được đào tạo các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc
 •  
 
     Chính thức
       Thời gian: trên 2 tháng
 

Được giao các nhiệm vụ quan trọng trong công việc

 • Được đào tạo kĩ năng nâng cao
 • Tham gia các khóa đào tạo
      Trưởng nhóm
       Thời gian: 3 - 6 tháng
 
 • Quản lý 2 - 5 nhân viên
 • Được đào tạo kĩ năng quản lý nhóm
 • Bổ sung các kĩ năng đào tạo nhóm
     Trưởng phòng
       Thời gian: 6 - 12 tháng
 
 • Quản lý 25 - 30 nhân viên
 • Được tăng thêm các chính sách phúc lợi.
 • Được cử đi học các lớp bồi dưỡng kĩ năng quản lý
     Giám đốc
       Thời gian: 2-3 năm
 
 • Lương không giới hạn
 • Quản lý trên 100 nhân viên
 • Điều hành toàn bộ dự án của công ty
 
 

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, tất cả nhân viên Nhà Thời Đại đều được người quản lý trực tiếp (trưởng nhóm, trưởng phòng hoặc giám đốc)
đào tạo, hướng dẫn thông qua những công việc cụ thể